vinfra cluster ha delete

Delete the HA configuration:

usage: vinfra cluster ha delete

Example:

# vinfra cluster ha delete
+---------+--------------------------------------+
| Field  | Value                |
+---------+--------------------------------------+
| task_id | c1f3e9c3-0a7b-455a-96d4-cef3b7e86e62 |
+---------+--------------------------------------+

This command creates a task to delete the management node HA cluster.

Task outcome:

# vinfra task show c1f3e9c3-0a7b-455a-96d4-cef3b7e86e62
+---------+--------------------------------------------------+
| Field  | Value                      |
+---------+--------------------------------------------------+
| details |                         |
| name  | backend.presentation.ha.tasks.DeleteHaConfigTask |
| result |                         |
| state  | success                     |
| task_id | c1f3e9c3-0a7b-455a-96d4-cef3b7e86e62       |
+---------+--------------------------------------------------+