vinfra node disk blink off

Stop blinking the specified disk bay:

usage: vinfra node disk blink off [--node <node>] <disk>
--node <node>
Node ID or hostname (default: node001.vstoragedomain)
<disk>
Disk ID or device name

Example:

# vinfra node disk blink off sda --node f59dabdb-bd1c-4944-8af2-26b8fe9ff8d4

This command stops blinking the disk sda on the node with the ID f59dabdb-bd1c-4944-8af2-26b8fe9ff8d4.